Lab Empire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym przeprasza Panią Ewę Magdalenę Lach, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EPRO Ewa Magdalena Lach, za popełnienie na jej szkodę czynów nieuczciwej konkurencji polegających na: bezprawnym używaniu oznaczenia „Lab Empire”, w ramach prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej, w charakterze oznaczenia świadczonych usług spółki, nazwy przedsiębiorstwa spółki i firmy spółki oraz bezprawnym posługiwaniu się przez spółkę listami referencyjnymi wystawionymi na rzecz Lab Empire spółka cywilna Ewa Magdalena Lach Grażyna Pyczuła.


Zawiadomienie o zmianie nazwy spółki

Aktualna nazwa to LAB MAVEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy firmy – wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów, adres siedziby, pozostają bez zmian.

Firmę z nową nazwą LAB MAVEN znajdą Państwo na stronie www.labmaven.pl. Wszystkie produkty ze sklepu sklep.labempire.com.pl zostały przeniesione na stronę: www.sklep.labmaven.pl